Dit is een reactie op het artikel 'Ik ben niet tegen een elektronische leeromgeving!' van Wilfred Rubens. Ik heb de reactie ook hier gepubliceerd om overal links bij te kunnen zetten.

--- reactie ---

Laat ik voorop stellen dat ik het eens ben met Wilfred en zij die hier reageren dat het onderwijs / leren voorop moet staan. En niet de 'tools' zoals een elektronische leeromgeving (ELO) of een 'social networking' website.

Het is overigens logisch, vind ik, dat je met de ene tool andere dingen kunt doen dan met de andere. Ik moet onwillekeurig denken aan de automatisering van grote (administratieve) organisaties of bedrijven en de keuze waar zij voor kunnen komen te staan om te kiezen tussen een 'totaaloplossing' (bijvoorbeeld 'Enterprise Resource Plannning' (ERP) software) of het koppelen van 'best of breed' software middels een 'Service(s) Oriented Architecture' (SOA).
Zoals altijd valt er voor beide iets te zeggen. Een echte 'totaal'oplossing bestaat echter eenvoudigweg niet. Tenzij je bereid bent op vele deelterreinen genoegen te nemen met géén automatisering of mindere 'oplossingen' / minder ondersteuning van delen van jouw (bedrijfs)proces.

Persoonlijk ben ik, zoals verschillende anderen hier, voor het toepassen van open standaarden. Open source software maakt vaak/vaker gebruik van open standaarden dan gesloten software zo is mijn ervaring. Hoewel dat gelukkig langzaam aan het verbeteren is. Vanuit het denken over open standaarden en de realiteit dat steed meer software o.a. via zogenaamde 'application programming interfaces' (API's) toegang biedt tot de data op een website of tot de door een 'lokaal' softwarepakket beheerde data zie ik persoonlijk het meeste in een SOA. Begrippen die in dit verband worden gehanteerd zijn SOAP, (XML /) RPC, 'Web Services', etc.

'DataPortability' wordt mijns inziens steeds belangrijker. Als eigenaar van mijn profiel, portfolio, (medisch) dossier, artikelen, foto's, video's wil ik mijn (bedrijfs-/organisatie-) data / gegevens makkelijk mee kunnen nemen van het ene systeem naar het andere. Initiatieven als 'Open Social' en OpenID spelen daar op in. Ook het 'Resource Description Framework' (RDF) zal in dit kader belangrijker worden. Misschien moeten we gaan spreken over 'open data' of 'free data', cq. 'vrije data'. De Engelse Wikipedia heeft er een artikel over -> 'Open Data'. 'Open Data' kan op gespannen voet staan met mijn of iemand anders zijn of haar privacy. De mate van privacy zou door de eigenaar van de data zelf bepaald moeten kunnen worden. Dit is o.a. persoons-, cultuur- en wetgevingsafhankelijk. Als je als website / dienst niet zorgvuldig bent, zoals vrij recent Facebook (zij verstrekten informatie over aankopen van vrienden), dan vertrekken gebruikers.

Praktisch

Zelf ben ik benieuwd naar en geïnteresseerd in de koppeling van bijvoorbeeld Moodle en Elgg en de mogelijkheden van een content management platform als Drupal voor (het) onderwijs. Elgg is een 'open source social networking platform'.
Als het even kan ga ik dan ook naar de Ned-Moove bijeenkomst: 'Moodle, integraties en uitbreidingen' waar Elgg integratie op het programma staat, zie -> http://www.ned-moove.nl/.

Tenslotte een aanvulling op de reactie van Wytze Koopal naar aanleiding van de reactie van Jan Cees Rutgers:

'Ephorus antiplagiaat module voor Dokeos'
-> http://www.dokeos.com/nl/news.php

Dokeos is evenals Moodle en Sakai een open source ELO.

Joost Geraets - OpenNieuws.nl